[Seasar-user:11750] Re: ブラウザボタン押下時のpreviousViewIdについて

川又 新 [E-MAIL ADDRESS DELETED]
2007年 11月 21日 (水) 11:03:21 JST


$B>.NSMM(J

$[E-MAIL ADDRESS DELETED]$G$9!#(J
$B2sEz$"$j$,$H$&8f:B$$$^$9!#(J

$B$4;X<(D:$$$?$H$*$j!"(J
ID$B$r;XDj$7$F2hLL$NA+0\$r9T$&;v$GBP=h$7$?$$$H;W$$$^$9!#(J

$B$465<($"$j$,$H$&$4$6$$$^$7$?!#(J


----- Original Message ----- 
From: "Koichi Kobayashi" <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
To: "$[E-MAIL ADDRESS DELETED](J $B?7(J" <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>; 
<[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
Cc: "SeasarML" <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
Sent: Tuesday, November 20, 2007 9:30 PM
Subject: Re: [Seasar-user:11734] $B%V%i%&%6%\%?%s2!2<;~$N(JpreviousViewId$B$K$D$$(J
$B$F(J > $B>.NS(J (koichik) $B$G$9!%(J
>
> Date:    Tue, 20 Nov 2007 19:44:15 +0900
> From:    $[E-MAIL ADDRESS DELETED](J $B?7(J <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
> To:       SeasarML <[E-MAIL ADDRESS DELETED]>
> Subject: [Seasar-user:11734] $B%V%i%&%6%\%?%s2!2<;~$N(JpreviousViewId$B$K$D$$$F(J
>
>> $B%V%i%&%6$NLa$k%\%?%s$r2!2<$7$?;~!"!V(JpreviousViewId$B!W$NCM$,(J
>> $B4|BT$7$?CM$[E-MAIL ADDRESS DELETED]$5$l$J$$$H$$$&8=>]$G:$$C$F$*$j$^$9!#(J
>> $B2<5-$,$=$N%*%Z%l!<%7%g%s$G$9!#(J
>>
>> $B-!0lMw2hLL$G!"JT=82hLL$X$N%F%-%9%H%j%s%/$GA+0\(J
>> $B-"JT=82hLL$+$i!"%V%i%&%6$NLa$k%\%?%s$r2!2<$9$k(J($B0lMw2hLL$XLa$k(J)
>> $B-#0lMw2hLL$G!"I=<($N$_$N2hLL$K%F%-%9%H%j%s%/$GA+0\(J
>> $B-$I=<($N$_$N2hLL$G!"(Jteeda$B$N%\%?%s!J(JpreviousViewId$B!K$r;HMQ$7$FLa$k(J
>> $B-%!!-"$NJT=82hLL$KA+0\$9$k(J
>>
>> $B>e5--"$NCJ3,$G!"(JpreviousViewId$B$KJT=82hLL$N(JID$B$,F~$C$?$^$^$K$J$C$F$*$j$^(J
$B$9!#(J 
>> 
>
> $B:G8e$N=j$G(J previousViewId $B$K0lMw2hLL$[E-MAIL ADDRESS DELETED](J
> $B$5$l$F$$$k$3$H$r4|BT$7$F$$$k$N$@$H;W$$$^$9$,!$(J
> $B%V%i%&%6$NLa$k%\%?%s$ODL>o%5!<%PB&$K%j%/%(%9%H$,(J
> $BMh$J$$$N$G!$(JTeeda $B$H$7$FD>A0$KI=<($7$?2hLL$O(J
> $BJT=82hLL$H$J$j$^$9!%(J
>
> 5 $B$G0lMw2hLL$,I=<($5$l$k$h$&$K$7$?$1$l$P!$(J
> $B0lMw2hLL$+$iI=<($N$_$N2hLL$X$N%j%s%/$KA+0\85$N(J
> $B2hLL(J ID ($B$3$N>l9g$O0lMw2hLL(J) $B$rF~$l$F$*$$$F!$(J
> $BI=<($N$_$N2hLL$NLa$k%\%?%s$OA+0\85$N2hLL$X(J
> $B0\$k$h$&$K$9$k$J$I$NBP1~$,I,MW$+$H;W$$$^$9!%(J
>
>
> --
> <signature>
>   <name>Koichi Kobayashi</name>
>   <e-mail>[E-MAIL ADDRESS DELETED]</e-mail>
> </signature> 
Seasar-user メーリングリストの案内